top of page
TEACHER TRAINING

Teacher training hos iYoga er fordypningskurs rettet mot yogalærer, yogalærere under utdanning og treningsinstruktører. Ønske du underviser yoga vil du ved å delta på våre kurs ha kunnskap til å sette sammen klasser du kan undervise for andre. Kursene egner seg også for deltaker som ønsker mer kunnskap om ulike temaer for å utvikle egen praksis. Våre teacher traning består av forelesninger, dialog og praktiske øvelser. 

Når du deltar på våre teacher training får du inspirasjon og kunnskap som du kan implementer i din yogapraksis og inn i klassene du underviser, og slik utvikler deg som yogalærer og yogautøver.

STYRKE IYOGA

IMG_5321.JPG

 

Fredag 13.5 2022 kl. 18.00-21.00

Lørdag 14.5. 2022 kl 09.00-17.00

Pris kr 2000,-
Lærere: Patricia Nielsen og Carina Jensen

 

Teacher training Styrke iYoga er et fordypningskurs for yogainstruktører og yogautøvere som ønsker å lære mer om hvordan implementere styrketrening i sine yogaprogrammer. Kurset henvender seg i første omgang til yogalærer, yogalærere under utdanning, treningsinstruktører, og du som ønsker å undervise yoga.  Kurset egner seg også for deltaker som ønsker å inkludere styrketrening i egen yogapraksis. Kurset er todelt, hvor en del består av forelesninger og dialog, og en del består av praktiske øvelser.  

 

Teacher training Styrke iYoga gir kunnskap om hvordan integrere styrketrening inn i yogaøkten og hvorfor styrketrening er viktig. I løpet av kurset vil du lærer hvor det er naturlig og hensiktsmessig å integrere styrkeøvelser i yogaprogrammer. 

 

Etter endt kurs vil du ha to fullverdige programmer du kan undervise eller praktisere på egenhånd. Du vil også ha kunnskap og innsikt i hvordan lage egne Styrke iYoga klasser.

Styrke iYoga Teacher training gir deg:

 • Forståelse for forskjellen på styrketrening og styrkende yoga. 

 • Kunnskap om hvorfor styrketrening er viktig, og prinsippene bak styrketrening.

 • Økt kunnskap om hvorfor kombinasjonen styrketrening og yoga gir helsegevinst.

 • Kunnskap til å implementere styrkeøvelser i yogaklasser på en naturlig måte som gjør at klassen flyter, og at deltakerne opplever mestring.

 • Kunnskap om hvordan du kan lage varierte klasser for dine deltakere med utgangspunkt i styrkeøvelser. 

 • Kunnskap om hvordan modifisere ulike styrkeøvelser. 

 • Mulighet til å stille spørsmål, få tilbakemeldinger og veiledning underveis.

 • To Styrke iYoga klasser som du kan undervise og/eller praktisere selv. 

iYoga utviklet Styrke iYoga i 2014. Klassen har fra første stund vært en suksess. Raskt så vi at Styrke iYoga appellerte til et bredt spekter av deltakere. Eksempelvis deltakere som aldri hadde gjort yoga og primært foretrakk å løpe, til deltaker som hadde praktisert yoga i mange år. Dette var både menn og kvinner i alderen 20 til 60 år. Tilbakemeldinger fra deltaker fra 2014 frem til nå, viser at suksessen ligger i sammensetning av styrke og yoga. Du kan lese mer om Styrke iYoga på vår nettside.
iYoga ønsker gjennom teacher training Styrke iYoga gi andre mulighet til å undervis Styrke iYoga. Patricia og Carina er begge faste lærer hos iYoga.  De har alle lang erfaring i å undervise yoga og styrketrening.  Instruktørene har god kunnskap om muskel- og bein-anatomi og treningslære. På kurset vil du opplever at de deler av sin kunnskap og erfaringer på en forståelig og engasjerende måte.

 

Kursdeltakere på Styrke iYoga klasser har gitt oss tilbakemeldinger som:

“Med Styrke iYoga en gang i uka trenger jeg ikke lengre å gå til kiropraktor”
Hilsen Håkon

“Jeg er helt avhengig av denne timen for å beholde styrken min, jeg klarer jo ikke å gjøre det selv”
Hilsen Bjørg

“Den siste runden hadde jeg aldri gjort om jeg skulle gjort det selv”
Hilsen Kristin

BEINANATOMI/SKJELETTES OPPBYGGING OG FUNKJSONELL YOGA 

1497823_703589489673323_2001920430_o_edited.jpg

Del 1, hofte og lårben. 

Fredag 25.3 kl 18.00-21.00

Lørdag 26.3 kl 9.00-17.00

Pris kr 2000,-

Lærere: Anne Kristine Kavli og Frode E. Johansen 

 

Teacher training Beinanatomi/skjelettets oppbygging og funksjonell yoga, er et fordypningskurs for yogainstruktører og yogautøvere som ønsker å lære mer om hvordan tilpasse yogastillingene til den enkelte deltaker, og dens beinanatomi i en gruppetime. Kurset egner seg også for deltaker som ønsker kunnskap om, og innsikt i hvordan beinanatomi/skjelettets oppbygging gir muligheter og avdekker begrensninger i bevegelsesutslag i yogapraksisen.

Ønsker du kunnskap om hvordan du kan skape et inkluderende og individuelt preg på yogaklassen, vil du i denne teacher training lærer mer om hvordan forskjeller i skjelettets oppbygging innvirker på yogapraksisen. 


Kurset består av forelesning, visualisering av skjelettets oppbygging/forskjeller ved bildevisning, dialog, ulike tester som synliggjør ulikheter innen beinanatomi/skjelettets oppbygging og praktiske øvelser. I del 1 er det fokus på hoften og lårbeinets påvirkning. 

 

Teacher training Beinanatomi/skjelettets oppbygging og funksjonell yoga, gir kunnskap om hvordan du kan undervise yoga slik at alle deltagere i klassen opplever mestring, og får større forståelse for egen kropp. I løpet av kurset vil du lære hvordan den enkeltes beinbygning påvirker utøvelsen av yogastillinger og hvordan du kan hensynta dette i undervisning og formidling av yoga.

 

Etter endt kurs vil du ha kunnskap om beinbygningens påvirkning på bevegelsesutslag i egen og andres kropp, samt kunnskap om hvordan undervise yoga tilpasset forskjellige kropper, og hvordan du kan justere de ulike stillingene slik at alle får utbytte av øvelsen.  

 

Teacher training Beinanatomi/skjelettets oppbygging og funksjonell yoga gir: 

 • Forståelse for forskjellen mellom kompresjon og strekk.

 • Innsikt i når det er beinbygningen som stopper en øvelse, og når det er det muskulære som er begrensingen.

 • Kunnskap om alternative øvelser for å oppnå samme mål i øvelsen.

 • Kunnskap til å undervise yin yoga funksjonelt.

 • Kunnskap til å undervise dynamisk yoga funksjonelt.

 • Økt kunnskap om egen og andres beinbygning, og hva som vil være helsefremmende for den enkelte.

 • Mulighet til å stille spørsmål, få tilbakemeldinger og veiledning underveis.


Anne Kristine er fast lærer hos iYoga, Frode underviser workshops.

iYoga har delt kunnskapen om beinbygningens anatomi/skjelettets oppbygging på Oslo yogafestival siden 2015. Siden 2016 har iYoga undervist beinanatomi/skjelettets oppbygging  for Oslo Yogas teacher training. 

Undervisningen er basert på Paul Grilleys undervisning, og hans formidling av funksjonell tilnærming til yoga, med fokus på yin yoga. Når du å delta på Teacher training Beinanatomi/skjelettets oppbygging og funksjonell yoga hos oss, vil du bli undervist slik Paul Grilley underviser, i tillegg vil du få ta del i  Anne Kristine og Frodes kunnskap og erfaringer på en forståelig og engasjerende måte.

 

Flere lærer hos iYoga har siden 2014 undervist både funksjonelt og alignment. Slik har lærerne kunnet tilpasse øvelsene og alternativer til den enkelte deltakers beinbygning, fremfor å modifisere. Dette gir deltakerne opplevelse av mestring, og at de vil kjenne at de får utbytte av øvelsene.

FLYT IYOGA 

IMG_4768.JPG

Lørdag  kl 9.00-17.00

(dato kommer) 

Pris kr 1400,-

Lærere: Anna Kristine Kavli og Carina Jensen

 

Flyt iYoga er en klassen som egner seg for deltakere som ikke kan ha belastning i skulder og håndledd, og som elsker dynamisk yoga som gir varme hvor de kjenner at de har brukt kroppen på en god måte.

 

Flyt iYoga Teacher training er et fordypningskurs for yogainstruktører og yogautøvere, som ønsker å lære å sette sammen dynamiske yogaklasser uten å benytte vinyasa for å skape dynamikk og flyt i klassen. Flyt iYoga Teacher training gir deg kunnskap om hvordan lager klasser til deltakere som har utfordringer med å belaste håndledd og skuldre.

 

Etter endt kurs vil du ha programmer du kan undervise eller praktisere på egenhånd. Du vil også ha kunnskap og innsikt i hvordan du kan unngå belastning på armer og skulder samtidig som du opprettholder en god flyt og dynamikk i klassen.

Flyt iYoga Teacher training gir deg:

Kunnskap om hvordan du kan lage varierte klasser uten å belaste skuldre og håndledd med utgangspunkt i klasser du allerede har laget og undervist. 

Kunnskap om hvordan benytte ulike metodikker for å skape dynamikk og flyt i klassen. 

Flyt iYoga klasser som du kan undervise og/eller praktisere selv. 

Kunnskap og erfaring i å sette sammen et dynamiske yogaprogram i  en god kombinasjon av styrkende- og bevegelighetsøvelser. 

Mulighet til å stille spørsmål, og få tilbakemeldinger og veiledning underveis.

iYoga utviklet Flyt  iYoga da flere deltakere ga tilbakemelding om at det var utfordrende for skulder og håndledd å delta på dynamiske yogaklasser.  Deltakerne  ønsket å delta på klasser som ga varme, styrket muskulatur og løste opp i spent og stiv muskler, derfor utviklet vi Flyt iYoga, som vi nå ønsker å dele med deg. 

Mange av våre deltaker har takket oss for at vi utviklet Flyt iYoga, slik kunne de fortsatt delta på dynamisk yoga. Nå kan du lærer deg å lage Flyt iYoga klasser og tilby dine deltakere dynamiske klasser som ikke har belastning på skuldre og håndledd. 

 

Anna Kristine og Carina er faste lærer hos iYoga.  De har lang erfaring i å undervise yoga, og på kurset vil du opplever at de deler av sin kunnskap og erfaringer på en forståelig og engasjerende måte. I tillegg til lang undervisningserfaring har de god kunnskap om muskel- og bein-anatomi og treningslære.  

bottom of page